>En humla mitt i vintern

>Ska jag månne lägga till en punkt till bokslutet här nedanför?

Ja, årets dröm kan nog faktiskt inte lämnas därhän. Den inträffade bara för ett par nätter/morgnar sedan och sammanfattas enligt följande:

Från att, precis som vanligt, ha sovit blickstilla på rygg med armarna intill kroppen, börjar jag vifta med armarna som en vettvilling. Hjärtat som låg bredvid höll på att stanna, och fick sig dessutom ett rivsår på fingret.

- Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
- Öh, jag hade en humla under armen.

Som om det vore den mest naturliga saken i världen.

Jag skulle ge min högra arm för att få se detta scenario filmat.


sv.wikipedia.org/wiki/Humlor